Att få gjort bröstförstoring i Stockholm

21 juni 2022
patrick pettersson

editorial

Att det ska vara så svårt att vara nöjd med sin kropp. Man skulle kunna ha en lång diskussion kring de värderingar som överförs via olika medier. All denna utseendefixering. Men det ska inte diskuteras här. När situationen nu är som den är, så kan man istället fundera över vilka delar av ens kropp som man skäms mest över. 

Skulle plastikkirurgi kunna vara ett alternativ? Det finns många ingrepp som kan göras. Tekniken har också verkligen förbättrats under de senaste årtiondena. En operation som många kvinnor funderar över är att göra en bröstförstoring. Kanske är man dock rädd för de komplikationer man har läst om i samband med sådana operationer. 

Främst är det nog risken för läckage som man är oroar sig för. För några årtionden sedan använde man implantat med flytande silikon. Om ett sådant gick sönder så blev resultatet att silikon långsamt flöt ut i de omgivande vävnaderna. Det kunde leda till inflammationer och stora besvär. 

 

Bröstförstoring stockholm

 

Bra kvalitet på nyare implantat

Senare har man använt implantat som varit fyllda med koksaltlösning. En sådan lösning är inte skadlig för kroppen på samma sätt, men om det började läcka så skedde det mycket plötsligt, eftersom saltlösning är så lättflytande. Dessa två typer av implantat används i princip inte längre. 

De bröstimplantat som används idag, av till exempel proformaclinic.se i Stockholm, innehåller istället en trögflytande gel av silikon. De kallas ofta geléhallonproteser. Sedan man började använda sådana har problemen till följd av läckage av silikon blivit mycket mindre.

Om man tänker sig att genomföra en bröstförstoring bör man se till att det implantat som ska användas har genomgått ordentliga godkännande. Det finns implantat som är CE-märkta och även godkända av det amerikanska läkemedelsverket. Det är implantat som har genomgått mycket omfattande tester och som man verkligen kan lita på. Så tänk på att inte välja den billigaste kliniken, utan kolla upp att de har gott anseende och använder de bästa implantaten.

Fler nyheter