Hur många pumpar finns det i Lidköping?

31 mars 2021
patrick pettersson

En teknik som verkligen kommit till stor användning inom en mängd olika områden är pumparna. Om du ser dig omkring i ditt hem så kommer du säkert hitta en hel del pumpar som du kanske inte ens tänkt på. Troligen hittar du olika pumpar i form av cykelpumpar, poolpumpar och värmepumpar. 

Alla i familjen, såväl människor som djur, går också omkring med varsin pump i form av hjärtat. Men när det gäller pumpar i Lidköping, inom industriell produktion, så är antalet även där högt. För pumpar används till en mängd olika funktioner inom alla typer av industrier.

 

Pumpa läns

När pumpar började användas på skepp så var det i början någon av besättningen som var tvungen att manuellt pumpa ut vatten. Idag är det mycket ovanligt att mankraft används till pumpar, annat än cykelpumpar och bollpumpar. Men tekniken har gått längre än så, för inom industriell produktion så har pumparna nu även fått fjärrstyrning och hjälp av sensorer. 

Det gör att du som personal kan sitta i ett kontrollrum och följa hur alla pumpar och flöden fungerar, utan att behöva stå vid sidan om pumpen. Som företag ger det en större trygghet, precision och minskad personalstyrka.  

Från inköp till demontering

De företag som arbetar med försäljning av pumpar idag har många strängar på sin lyra. Förutom att sälja pumparna så ger man även sina kunder information, installation, service, kontroller, översyn, råd om optimering och demontering. Det är ett helt paket som innebär att du som kund kan luta dig tillbaka och styra över din produktion och inget annat. 

När något händer så får du den hjälp du behöver. Och du vet alltid att du har den optimala produktionslinjen. Så, hur många pumpar finns det då i Lidköping? Kanske kan det bli ditt uppdrag att ta reda på det en dag framöver.

Fler nyheter