Ta reda på om huset är dåligt för hälsan med hjälp av mögeltest

28 januari 2022
Cecilia Olsson

editorial

Ett hem ska vara en trygg plats där man kan koppla av och må bra. Ibland kan det dock dyka upp problem som gör att bostaden inte blir en så hälsosam plats att vistas i. Det kan till exempel handla om att mögel har fått fäste och sprider mögelsporer i hemmet som kan påverka hälsan negativt. Därför är det viktigt att ta reda på om man drabbats av ett mögelangrepp så snart det finns misstankar om att så kan vara fallet. Upptäcker man problemet i god tid så krävs det i regel mindre ingrepp för att åtgärda felet. 

Tecken på att man kan behöva göra ett mögeltest i hemmet 

Det finns både dolt och synligt mögel, vilket innebär att det inte alltid går att upptäcka möglet med blotta ögat. Man kan dock märka av möglet genom att en eller flera som bor eller vistas i bostaden börjar uppvisa symtom såsom huvudvärk, trötthet, andningssvårigheter eller andra allergiliknande symtom. Det kan också upptäckas genom att ett utrymme börjar lukta mögel. Det dolda möglet kan till exempel finnas bakom paneler eller tapeter.

mögeltest

Handlar det om synligt mögel så kan man se det genom att det bildas svarta, gröna, bruna, gula eller vita fläckar på ytor i hemmet. De kan sitta på exempelvis tak eller väggar och ofta trivs mögel även i kakelfogar i våtutrymmen där fukt är vanligt förkommande. Även synligt mögel luktar och ger ovanstående symtom, fördelen är dock att man ibland kan upptäcka det tidigare tack vare att man kan se det.

Beställ hem ett mögeltest för att själv ta reda på om det finns ett problem

Oavsett om man har synligt eller dolt mögel så bör man göra ett test för att säkerställa vad det handlar om. På mögel-test.se kan man enkelt beställa hem gör det själv-mögeltest. Man hittar bland annat lufttest för det dolda möglet samt yttest för det synliga möglet. 

Fler nyheter