Arborist i Lund

31 juli 2021
william eriksson

Träd har ett stort värde och bidrar till en bra närmiljö för både fåglar, insekter och människor. De skyddar både mot kalla, hårda vindar och mot solens heta strålar och hjälper till att skapa ett bättre inomhusklimat. Fastigheter som har stora träd i sin närhet inbringar ofta också ett högre försäljningspris än hus med små och nyplanterade träd. Har man träd på sin mark eller tomt kan det därför vara en bra idé att låta en arborist besiktiga träden och upprätta en skötselplan eller trädvårdsplan.

När en arborist besiktigar ett träd undersöks hela trädet, från rötterna till trädkronan. Det kan vara bra att också utföra en besiktning av ett träd om man misstänker att det är sjukt eller har drabbats av röta. Sjuka träd blir ofta försvagade och kan då lätt knäckas eller tappa stora grenar, vilket kan vara farligt om trädet står nära ett hus eller där det rör sig människor. En arborist kan bedöma hur pass försvagat och sjukt ett träd är och komma med rekommendationer om lämpliga åtgärder.

 

 

Trädfällning nära fastigheter

En arborist är specialist på att fälla och ta ned träd på ett säkert sätt. Har man ett träd som står väldigt nära huset eller elledningar och som ska fällas, måste man nästan alltid använda sig av sektionsfällning. Då klättrar arboristen upp i trädet och sågar ned det bit för bit. I vissa svårare fall kan man även behöva använda sig av en lyftkran eller skylift för att kunna ta ned de olika delarna på ett säkert sätt.

En arborist arbetar med många olika saker som exempelvis beskärning av träd, plantering, besättning, trädvårdsplan, trädfällning, stubbfräsning med mera. När man anlitar en arborist har man rätt att också nyttja rutavdraget. Här är ett exempel på en arborist i Lund som erbjuder flera olika trädtjänster: https://www.aliasarborist.se/arborist/arborist-i-lund.

Fler nyheter