Viktigt inom sjukvården

20 augusti 2020
william eriksson

För att kunna ge en bra vård så behöver man personal som är kunnig. Dels inom sjukvårdens yrken och läkemedel för att kunna bota sjukdomar och åkommor.

Men det räcker inte enbart med kunskap och medicin för att ha en fungerande sjukvård. Det är där som medicintekniska produkter fyller luckan. För att kunna göra undersökningar, utföra operationer och ge mediciner så behövs det medicintekniska produkter. De är de hjälpmedel som används av läkare, sjuksköterskor med flera.

 

Pumpar och sprutor

Medicintekniska produkter består av allt som underlättar för att inom sjukvården kunna göra undersökningar, hitta och behandla skador och sjukdomar, ha kontroll över ett sjukdomsförlopp, ge mediciner och på andra sätt förbättra livet för en patient.

Men det finns även vissa medicintekniska produkter som används som en ersättning för en anatomisk del. Fler av de produkter som räknas till området är hjärtstartare, blodtrycksmätare, öronmikroskop och det som de flesta har hemma, nämligen en febertermometer.  

 

 

För bästa funktion

Många medicintekniska produkter har kommit till genom tillfälligheter. Man kanske vid en undersökning eller behandling identifierat ett behov och kommit på ett förslag till en lösning. Därför har många medicintekniska produkter sin upphovsmakare i form av en läkare eller annan vårdpersonal som på eget bevåg fått en idé som man velat genomföra. 

Idag finns det företag som enbart arbetar med att ta fram nya produkter och förbättringar av de som redan finns. Med hjälp av 3D-printers kan man enkelt och billigt ta fram prototyper. Dessa kan förevisas för dem som kan komma att arbeta med produkten och kanske även ge den en möjlighet för testning.

Hur stor och avancerad produktgruppen är beror på hur många komponenter som produkten innehåller och hur man hanterar den. Är det en digital produkt så behöver man kanske hela spektrumet av programmerare, användarvänlighetsdesigner, tekniskt kunniga med flera för att produkten ska vara fungerande och lätthanterlig.

Fler nyheter