Invaliditetsintyg för den som fått bestående men

25 april 2022
Lily Hansen

editorial

Det är aldrig roligt att råka ut för sådant som ger smärta och värk. När det inte ger sig utan fortsätter, så kan det innebära att man fått bestående men. Tyvärr kan det vara så resten av livet. Det är inte kul, men tyvärr ett faktum som många lever med idag. Som tur är finns det lite hjälp att få. 

Hjälpen man kan få är en ekonomisk ersättning. Då ska besvären ha hållit på under längre tid. Detta ska vara dokumenterat i journalen hos en läkare. Tidigast ett år efter olyckan eller det att besvär uppstått kan man söka om ersättning. Alla papper ska vara klara och ifyllda. 


Skriv, dokumentera och för journal 

Det är bra om den skadade själv skriver dagbok över sitt mående. Då kan man lättare svara på frågor vid sjukhusbesök. Speciellt om det är skador som är svåra att se och mäta rent fysiskt. Genom att dokumentera och föra egen journal kan man hjälpa läkaren att förstå hur livet har påverkats.

När läkaren undersöker skadan och besvären kommer hen i sin tur att skriva journal och dokumentera vad hen ser och göra ett utlåtande. Sedan är det upp till en själv att kontakta en ortoped som sysslar med invaliditetsintyg och få en grundlig undersökning.

 

invaliditetsintyg

 

Det slutgiltiga beskedet

När allt är klart ska invaliditetsintyg och kopior på journalen skickas in för bedömning. När den är gjord kan man så småningom få besked på vilken rätt till ersättning man har. Det kan vara allt från två till hundra procent. 

Även om en ersättning aldrig kan ersätta det man förlorat så kan det hjälpa till lite i vardagen. Det låter kanske som att det är en klen tröst, men för många kan det betyda väldigt mycket. Utan hälsan helt i behåll är det svårt att få ekonomin att gå ihop. 

Fler nyheter